Hướng dẫn sử dụng Plugin Duplicator để sao lưu WordPress

Duplicator là plugin được sử dụng phổ biến để backup và restore website WordPress. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng 1 plugin có sẵn để sao lưu và phục hồi website wordpress nhanh chóng và an toàn không kém plugin BackWpup như bài hướng dẫn .

Plugin Duplicator có 2 phiên bản miễn phí và Pro. Phiên bản Pro có nhiều tính năng hơn và sử dụng trong việc tự động backup. Tuy nhiên ở đây chúng ta sử dụng phiên bản miễn phí cũng đã có khá đầy đủ tính năng cần thiết.

Cách cài đặt plugin Duplicator

  • Click vào Plugins -> Add New
  • Tìm từ khoá Duplicator 

Cài đặt và active Duplicator – WordPress Migration Plugin

2. Cách sử dụng plugin Duplicator

2.1. Backup site

Sau khi cài đặt và active plugin Duplicator. Click vào Duplicator -> Packages -> **Add New **để tạo bản sao lưu mới. 

Chú ý đường dẫn của bản sao lưu trong wp-snapshots. Nếu sử dụng bản Pro có thể đồng bộ lên Google Drive, Dropbox,…

Bước 2: Scan trước khi tạo package 

Các thông số của server, database cần được điều chỉnh đáp ứng để tạo được package. Chi tiết click vào từng tab sẽ có thông số cụ thể hơn.

Bước 3: tiến hành build package.

Sau khi build xog package các bạn có thể tải file archive.zip và installer.php để có thể tiến hành restore hoặc chuyển lên hosting khác. Nếu bạn không tải về thì mặc định các file này trong thư mục wp-snapshots

2.2 Restore site

Bước 1: Upload 2 file archive.php và installer–xxx.php vào thư mục root của website cần chuyển 

Bước 2: Chạy trên trình duyệt theo domain (đường dẫn tới thư mục root vừa up 2 file lên) 

Cấu hình các thông số cần thiết để các điều kiện cài đặt thành Passed.

Bước 3: tiến hành cài đặt. Điền đầy đủ các thông số để kết nối tới server 

Điền các thông số theo site mới.

Bước 4: sau khi restore thành công cần xoá các file cài đặt 

Bước 5: Lưu lại cấu trúc đường dẫn trong Settings -> Permalink

Bước 6: Kiểm tra lại xem site đã restore thành công hay chưa

Kết luận

Như vậy Duplicator plugin là 1 công cụ giúp chúng ta sao lưu lại website WordPress một cách nhanh chóng và restore lại thuận tiện hơn. Các bước về database gần như đã được tự động xử lý, giúp tiết kiệm thời gian và ít khi xảy ra lỗi trong quá trình sao lưu và cài đặt lại website.

Post Comment