Sidebar

Sidebar là gì?

Một sidebar trong WordPress được dùng dể đề cập đến một khu vực widget-ready được sử dụng bởi các theme WordPress để hiển thị thông tin mà nó không phải là một phần của nội dung chính. Nó không phải là luôn luôn là một cột thẳng đứng ở một bên. Nó có thể là một hình chữ nhật nằm ngang dưới hoặc bên trên các khu vực nội dung, footer, header hoặc bất kỳ nơi trong theme.

Việc sử dụng các sidebar khác nhau và phụ thuộc vào sự lựa chọn của nhà thiết kế chủ đề. Nhiều theme WordPress hỗ trợ nhiều sidebar còn được gọi là các khu vực widget-ready.

Các sidebar đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết kế bố cục của một trang web WordPress để hiển thị nội dung khác với các hạng mục chính của trang web. Ví dụ, một danh sách ngắn các bài viết gần đây, các bình luận gần đây, một danh sách các trang, hoặc các bài viết nổi tiếng trên trang web một cách dễ dàng có thể được hiển thị trên toàn bộ trang web.

Nó cũng có thể được sử dụng để hiển thị các quảng cáo từ các trang web của bên thứ ba. Người dùng có thể kéo và thả các mục (item) vào các sidebar từ Appearance »Widgets trong bảng admin. Một số theme WordPress với những lựa chọn tùy chỉnh cao để tạo bố trí năng động cho các phần khác nhau của một trang web, cho phép người dùng thêm các sidebar riêng của họ từ một giao diện kéo và thả .